Спортивна зала

Фізична культура має на меті збереження і зміцнення здоров’я здобувачів освіти, розвиток рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості, формування ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя. Для занять фізичною підготовкою є типова спортивна зала та спортивний майданчик, забезпечені  необхідним обладнанням.