Публічна інформація

ДПТНЗ “Лебединське вище професійне училище лісового господарства” є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України, державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що здійснює підготовку робітників вищих рівнів кваліфікації. Навчальний заклад діє на основі Статуту та здійснює освітню діяльність відповідно до ліцензій та інших документів, що засвідчують його право і належний рівень надання освітніх та інших послуг.

 1. Статут
 2. Ліцензовані професії
 3. Cвідоцтво про атестацію закладу та рішення акредитаційної комісії
 4. Структура та органи управління закладу освіти
 5. Кадровий склад та наявність вакантних посад
 6. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою:
 7. Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються. Інформація з ЄДЕБО
 8. Мова освітнього процесу: українська
 9. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти
 10. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
 11. Результати моніторингу якості освіти
 12. Річний звіт про діяльність закладу освіти
 13. Правила прийому до закладу освіти
 14. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 15. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;
 16. Правила поведінки здобувача освіти. Права та обов’язки здобувачів освіти
 17. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
 18. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти, порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
 19. Кошторис
 20. Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів
 21. Інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством